Rabu, 27 Julai 2011

Sebaik-baik Ucapan


Peliharalah mulut kamu dengan ucapan yang baik-baik, sesungguhnya Allah menyukai kepada mukmin yang memelihara ucapannya (mulut) sepertimana Allah berfirman (Surah An Nisaa' (Juz 6) Ayat 148) "Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Sesungguhnya Allah telah pun berjanji "Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa", (Surah An Nisaa' (Juz 6) Ayat 149).